Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số   trên tập xác định của nó là kết quả nào sau đây?

A.

1; -1

B.

Hàm số không có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

C.

 ; -1

D.

1 ; 0

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

  ; -1

Hàm số có tập xác định R và đạo hàm:

Bảng biến thiên

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 40 phút có lời giải chi tiết

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.