Giá trị nhỏ nhất của hàm số Trac nghiem online - cungthi.vnlà:

A. 2
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. 8
D. 5
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.