Giá trị nhỏ nhất của hàm số img1 trên đoạn img2 đạt được tại img3. Giá trị img4 bằng: 

A.

1.

B.

2.

C.

-2.

D.

-1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  TXĐ: img1. img2. img3. Khi đó: img4; img5; img6img7.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.