Giá trị nhỏ nhất của hàm số img1 trên đoạn img2 là:  

A.

-3

B.

img1 

C.

img1 

D.

1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Hàm số đã cho xác định và liên tục trên đoạn img1. Ta có img2img3. Khi đó img4, img5,img6. Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng img7.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.