Giá trị nhỏ nhất của hàm số img1 trên khoảng img2 bằng:         

A.

0.

B.

 img1.

C.

2.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đặt img1 . Xét img2 trên img3  img4  img5

VẬY ĐÁP ÁN LÀ B . 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.