Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y = sin4x + cos4x là:

A.

0 và 2

B.

1 và 2

C.

0 và 

D.

 và 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

  và 1

Ta biến đổi về một hàm lượng giác duy nhất:

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...