Giải bất phương trình:img1.

A.

 img1.        

B.

 img1.        

C.

 Vô nghiệm.        

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A BPT: img1. Kết luận: img2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.