Giải bóng chuyền VTV Cúp gồm img1 đội bóng tham dự, trong đó có img2 đội nước ngoài và img3 đội của Việt Nam. Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành img4 bảng img5img6img7 mỗi bảng img8 đội. Tính xác suất để img9 đội bóng của Việt Nam ở img10 bảng khác nhau.  

A.

A. img1.

B.

B. img1.

C.

C. img1.

D.

D. img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A 

Số phần tử của không gian mẫu là img1. Gọi img2img3 đội bóng của Việt Nam ở img4 bảng khác nhauimg5 img6. Vậy xác suất để img7 đội bóng của Việt Nam ở img8 bảng khác nhau là img9.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.