Giai đoạn phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản là

A.

từ năm 1952 đến năm 1960.

B.

từ năm 1945 đến năm 1952.

C.

từ năm 1960 đến năm 1973.

D.

từ năm 1973 đến năm 1991.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...