Giải bất phương trình img1 ta được tập nghiệm là:

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B Điều kiện img1  Khi img2:  img3                       img4  Ta có: img5 (không thỏa mãn) Khi img6: img7                       img8                   .

  Tương tự xét dấu 2 vế, khi img9img10img11 : VTimg12VP  .

  Khi ximg13img14: VTimg15VP Kết hợp điều kiện, ta được nghiệm BPT : img16img17img18.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.