Giải bất phương trình sau: img1.

A.

 img1 hoặc img2.                

B.

 img1 hoặc img2.

C.

 img1 hoặc img2 .        

D.

 img1 hoặc img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C img1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.