Giải bất phương trình img1ta được

A.

 Vô nghiệm.        

B.

 Mọiimg1đều là nghiệm.

C.

 img1.        

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A Ta có img1vô lý. Vậy bất phương trình đã cho vô nghiệm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.