Giá trị m để đường thẳng img1 cắt đường cong img2 tại hai điểm phân biệt là:               

A.

 img1.

B.

img1.

C.

 img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 Hàm số img1 có img2 và img3 có hai nghiệm phân biệt. Yêu cầu bài toán img4 hoặc img5 (x1,x2 là cực đại, cực tiểu).

Vậy đáp án đúng là D.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.