Giá trị nhỏ nhất của hàm số img1 trên khoảng img2 là:         

A.

1.

B.

3.

C.

2.

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

- Phương pháp: Tìm giá trị lớn nhất (nhỏ nhất) của hàm số trên 1 đoạn [a;b].

+ Tính y’, tìm các nghiệm img1… thuộc [a;b] của phương trình img2 .

+ Tính img3 .

+ So sánh các giá trị vừa tính, giá trị lớn nhất trong các giá trị đó chính là GTLN của hàm số trên [a;b], giá trị nhỏ nhất trong các giá trị đó chính là GTNN của hàm số trên [a;b] - Cách giải: Ta có: img4. Đạo hàm bằng 0 có nghiệm img5 Nhận thấy: img6. Nên img7  .

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.