Gieo con xúc xắc được chế tạo cân đối và đồng chất 2 lần. Gọi a là số chấm xuất hiện trong lần gieo thứ nhất, b là số chấm xuất hiện trong lần gieo thứ hai. Xác suất để phương trình img1 có nghiệm bằng        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  Phương pháp: Phương trình img1 có nghiệm img2 Cách giải: Gieo một con xúc xắc 2 lần img3 Để phương trình img4 có nghiệm img5 với img6 TH1: img7 Không có b thỏa mãn. TH2: img8 có 1 cặp img9 thỏa mãn. TH3: img10 img11có 2 cặp img12 thỏa mãn. TH4: img13 img14có 4 cặp img15 thỏa mãn. TH5: img16 img17có 6 cặp img18 thỏa mãn. TH6: img19 img20có 6 cặp img21 thỏa mãn. Gọi A là biến cố: “Phương trình img22 có nghiệm” img23 Vậy img24  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...