Gieo hai đồng xu img1img2 một cách độc lập. Đồng xu img3 chế tạo cân đối. Đồng xu img4 chế tạo không cân đối nên xác suất xuất hiện mặt sấp gấp img5 lần xác suất xuất hiện mặt ngửa. Tính xác suất để khi gieo hai đồng xu cùng lúc được kết quả img6 sấp và img7 ngửa.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Gieo đồng xu img1, xác suất xuất hiện mặt ngửa là img2 và xác suất xuất hiện mặt sấp là img3. Gieo đồng xu img4, xác suất xuất hiện mặt ngửa là img5 và xác suất xuất hiện mặt sấp là img6. Khi gieo hai đồng xu, để kết quả là img7 sấp và img8 ngửa thì có img9 trường hợp: img10 sấp img11 ngửa hoặc img12 ngửa img13 sấp. Do đó ta có xác suất: img14. Chọn đáp án B.

 

Đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.