Gieo ngẫu nhiên img1 con xúc sắc cân đối đồng chất. Tìm xác suất của biến cố: “ Hiệu số chấm xuất hiện trên img2 con xúc sắc bằng img3”.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Số phần tử của không gian mẫu: img1. Gọi img2 là biến cố thỏa mãn yêu cầu bài toán: img3 nên img4. Vậy img5.

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.