Gieo ngẫu nhiên img1 con xúc sắc cân đối đồng chất. Tìm xác suất của biến cố: “ Hiệu số chấm xuất hiện trên img2 con xúc sắc bằng img3”.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Số phần tử của không gian mẫu: img1. Gọi img2 là biến cố thỏa mãn yêu cầu bài toán: img3 nên img4. Vậy img5.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...