Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất ba lần liên tiếp. Xác suất để số chấm xuất hiện ra ở lần đầu bằng tổng số chấm hiện ra ở hai lần sau bằng:

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất ba lần liên tiếp thì không gian mẫu là img1 suy ra img2. Gọi img3 là biến cố số chấm xuất hiện ra ở lần đầu bằng tổng số chấm hiện ra ở hai lần sau. Vì số chấm xuất hiện ra ở lần đầu bằng tổng số chấm hiện ra ở hai lần sau nên số chấm xuất hiện ở lần đầu phải lớn hơn hoặc bằng img4. Trường hợp 1: Lần đầu xuất hiện số chấm là img5 thì sô chấm xuất hiện ở hai lần sau là img6. Trường hợp 2: Lần đầu xuất hiện số chấm là img7 thì sô chấm xuất hiện ở hai lần sau là img8; img9. Trường hợp 3: Lần đầu xuất hiện số chấm là img10 thì sô chấm xuất hiện ở hai lần sau là img11; img12img13. Trường hợp 4: Lần đầu xuất hiện số chấm là img14 thì sô chấm xuất hiện ở hai lần sau là img15; img16; img17; img18. Trường hợp 5: Lần đầu xuất hiện số chấm là img19 thì sô chấm xuất hiện ở hai lần sau là img20; img21; img22; img23; img24 Vậy img25. Suy ra img26.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...