Gió đông bắc thổi ở vùng phía nam đèo Hải Vân vào mùa đông thực chất là loại gió nào sau đây?

A.

Gió mùa Đông Bắc nhưng đã biến tính khi vượt qua dãy Bạch Mã.

B.

Một loại gió địa phương hoạt động suốt năm giữa biển và đất liền.

C.

Gió tín phong ở nửa cầu Bắc hoạt động thường xuyên suốt năm.

D.

Gió mùa mùa đông xuất phát từ cao áp ở lục địa châu Á.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.