Gió mùa mùa đông ở miền Bắc nước ta có đặc điểm?

A.

Hoạt động liên tục từ tháng 5 đến tháng 10 với thời tiết lạnh khô.

B.

Kéo dài liên tục suốt 3 tháng với thời tiết lạnh ẩm.

C.

Thổi thành từng đợt từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau với thời tiết lạnh khô hoặc lạnh ẩm.

D.

Hoạt động liên tục từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau với thời tiết lạnh khô.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.