Gió mùa mùa Hạ ở nước ta hoạt động trong khoảng thời gian nào?

A.

Tháng 5 – 9.

B.

Tháng 6 - 9.

C.

Tháng 6 – 10.

D.

Tháng 5 - 10.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.