Giữa thế kỉ XIX, để thoát khỏi nguy cơ bị thực dân phương Tây xâm lược biến thành thuộc địa, Nhật Bản đã

A.

nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây.

B.

đoàn kết các nước trong khu vực chống xâm lược.

C.

lật đổ chế độ Mạc Phủ.

D.

tiến hành duy tân đất nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: Sgk lóp 11 trang 5, 6 Cách giải: Đến giữa thế kỉ XIX, chế độ Mạc phủ lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng về mọi mặt từ kinh tế, xã hội đến chính trị. Trong khi đó, thực dân phương Tây đang nhòm ngó xâm lược. Đứng trước nguy cơ xâm lược từ các nước thực dân phương Tây, Thiên Hoàng Minh trị đã tiến hành cuộc cải cách trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quân sự, giáo dục. Nhờ đó, nước Nhật từ một nước phong kiến phát triền thành một đế quốc hùng mạnh ở châu Á, tránh khỏi sự xâm lược của các nước phương Tây. Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...