Gọi A, B là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số  Trac nghiem online - cungthi.vn. Khi đó A - 3B có giá trị:

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.