Gọi A là điểm biểu diễn của số phức img1 và B là điểm biểu diễn của số phức z’ với img2. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:    

A.

Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục hoành.

B.

Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục tung.

C.

Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua gốc tọa độ O.

D.

Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua đường thẳng img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A là điểm biểu diễn của số phức img1 img2  Suy ra A và B đối xứng nhau qua trục hoành.  

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.