Gọi bước sóng λ0 là giới hạn quang điện của một kim loại, λ là bước sóng ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại đó, để hiện tượng quang điện xảy ra thì

A. chỉ cần điều kiện λ > λ0.
B. phải có cả hai điều kiện λ = λ0 và cường độ ánh sáng kích thích phải lớn.
C. phải có cả hai điều kiện λ > λ0 và cường độ ánh sáng kích thích phải lớn.
D. chỉ cần điều kiện λ ≤ λ0.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.