Gọi (C) là đồ thị hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn

A. Đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn là tiệm cận đứng của (C).
B. Đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn là tiệm cận xiêncủa (C).
C. Đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn là TC xiên của (C)
D. Đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn là tiệm cận xiêncủa (C).
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về tiệm cận của đồ thị hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...