Gọi (H) là diện tích hình phẳng do img1 và img2. Khi đó thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình (H) quanh trục hoành bằng:         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 Phương pháp: Cho hàm số img1 liên tục trên [a;b]. Khi đó thể tích vật thể trong xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số img2 , trục Ox và hai đường thẳng img3 khi quay xung quanh trục Ox là img4 . Cách giải: img5Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.