Gọi img1 là hai nghiệm phức của phương trình img2 . Tính giá trị của biểu thức img3.

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1  img2.

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.