Gọi img1 là nghiệm dương của hệ phương trình img2 Tổng img3 bằng  

A.

12.

B.

8.

C.

16.

D.

0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Điều kiện xác định: img1 

Đặt img2.  Ta có:

img3 

Thế img4 vào img5 ta được: img6(vì img7  img8  img9 Nghiệm dương của hệ là img10 

CASIO: Từ phương trình img11 ta được: img12 (Do img13  Sử dụng SLOVE ta tìm được img14 (Vì là nghiệm dương) img15img16img17   

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.