Gọi img1 là tập hợp các sô tự nhiên có img2 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số trong tập img3. Tính xác suất để số được chọn có đúng bốn chữ số lẻ sao cho số img4 luôn đứng giữa hai chữ số lẻ.         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Gọi số cần lập là img1. Không gian mẫu : Tập hợp số có img2 chữ số đôi một khác nhau. Vì img3 img4img5 cách chọn img6. img7 không có chữ số ở img8 img9img10 cách chọn. Vậy img11. Biến cố img12: Số được chọn có đúng img13 chữ số lẻ sao cho số img14 luôn đứng giữa hai chữ số lẻ. · Số img15 luôn đứng giữa hai chữ số lẻ nên số img16 không thể đứng ở img17 hoặc img18. Suy ra có img19 cách sắp xếp chữ số img20. · Chọn hai số lẻ đặt bên cạnh số img21(có sắp xếp) có img22 cách chọn. · Tiếp tục chọn hai số lẻ khác và sắp xếp vàoimg23 trong img24vị trí còn lại có img25 cách chọn. · Còn lại img26 vị trí, chọn từ img27 số chẵn img28img29 cách chọn. Vậy img30 cách chọn. Xác suất để xảy ra biến cố img31img32. Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...