Gọi img1 là tập hợp các số tự nhiên có img2 chữ số được lập từ tập img3. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập img4 Tính xác suất để chọn được số tự nhiên có tích các chữ số bằng img5  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Số phần tử của không gian mẫu là số cách lập các số có img1 chữ số từ tập img2, do đó img3. Gọi img4 là biến cố chọn được số tự nhiên có tích các chữ số bằng img5. Số phần tử của img6img7. Suy ra xác suất img8.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...