Gọi img1 là tập hợp tất cả các số tự nhiên có img2 chữ số và chia hết cho img3. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập img4, tính xác suất để các chữ số của số đó đôi một khác nhau.  

A.

A. img1.

B.

B. img1.

C.

C. img1.

D.

D. img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C 

Số chia hết cho img1 có dạng: img2, với img3. Ta có img4img5. Do đó có img6 số có img7 chữ số và chia hết cho img8. Từ các chữ số img9 ta có các bộ gồmimg10 số có tổng chia hết cho img11img12; img13; img14; img15; img16; img17; img18; img19; img20; img21; img22; img23; img24. Có img25 bộ số gồmimg26 số có tổng chia hết cho img27 trong đó có số img28 nên từ các bộ số này lập được: img29 số có img30 chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho img31. Có img32 bộ số gồmimg33 số có tổng chia hết cho img34 tương tự như bộ số img35, nên từ các bộ số này lập được img36 số có img37 chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho img38. Vậy, xác suất chọn một số từ tập img39để được một số có các chữ số của số đó đôi một khác nhau là img40.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.