Gọi img1 là tập nghiệm của phương trình img2. Khẳng định nào sau đây là đúng?                                 

A.

A. img1

B.

B. img1         

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương trình img1 img2  Xét nghiệm img3, với img4 ta được img5 Chọn C.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...