Gọi img1 là tập tất cả các giá trị của tham số img2 để đồ thị hàm số img3 và trục img4 có đúng hai điểm chung phân biệt. Tính tổng img5 của các phần tử thuộc tập img6  .

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số img1 và trục img2 là nghiệm của phương trình img3img4. Xét hàm số img5 ta có img6. Bảng biến thiên:   Để đồ thị hàm số img7 và trục img8 có đúng hai điểm chung phân biệt img9phương trình img10 có đúng hai nghiệm phân biệt img11đường thẳng img12 cắt đồ thị hàm số img13 tại hai điểm phân biệt. Từ bảng biến thiên ta có điều kiện là img14 Do đó img15. Vậy img16  

 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.