Gọi img1 là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số img2 sao cho giá trị lớn nhất của hàm số img3 trên đoạn img4 không vượt quá img5. Tổng các phần tử của img6 bằng ?  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Xét hàm số img1 trên đoạn img2 Ta có img3; img4  Bảng biến thiên     img5; img6. Để img7 thì img8 img9img10. Mà img11 nên img12. Vậy tổng các phần tử của img13img14.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...