Gọi img1 là trực tâm của tam giác img2. Phương trình các cạnh và đường cao của tam giác là img3: img4; img5: img6; img7: img8. Phương trình đường cao img9 của tam giác img10

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: img1  Gọi img2. Ta có img3. Nên tọa độ điểm img4 là nghiệm của hệ phương trình: img5img6, suy ra img7. Đường thẳng img8 có vectơ chỉ phương là img9. Đường cao img10 vuông góc với cạnh img11 nên nhận img12 làm vectơ pháp tuyến. Vậy phương trình tổng quát của đường cao img13 là img14img15.

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...