Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số img1 và được biểu diễn dưới dạng img2 với img3 . Biết rằng img4, hiệu số img5 có giá trị bằng:           

A.

-2.

B.

-1.

C.

2.

D.

1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 

img1  Dựa vào bảng biến thiên, ta có img2  Vì img3 img4.

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...