Gọi M và m là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  y = 2sin2x - cosx + 1. Hỏi giá trị của tích M.m là:

A. 0
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. 2
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.