Gọi (P) là đồ thị cùa hàm số y = f(x) = a(x - m)2 , ∀a, m ∈ R. Đường thẳng (d) : y = 4 cắt (P) tại 2 điểm A = (-1 ; 4) và B = (3 ; 4).  Giá trị của m và a là

A.

B.

m = -2 ; a = 4.

C.

m = 1 ; a = 1.

D.

Đáp số khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(P) đi qua A(-1 ; 4) nên : f(-1) = a(-1 - m)2 = a(-1 - 1) = 4 ⇔ a = 1.

Vậy m = 1; a = 1.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm 20 phút Toán lớp 10 - Hàm số bậc nhất và bậc hai - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.