"Gọi p, q, r lần lượt là tần số các alen IA, IB, I0 quy định các nhóm máu. Khi đạt trạng thái cân bằng di truyền thì:"

Tần số tương đối alen IA của quần thể là:

A.

p2 + pq.

B.

 q2 + pr + pq.

C.

p2+ pr + pq.

D.

p2 + 2pq.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

p2+ pr + pq.

Gọi p, q, r lần lượt là tần số các alen IA, IB, I0

Ta có:

Vậy tần số của alen IA = p2 + pq+pr.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...