Gọi S là tập các giá trị dương của tham sốimg1sao cho hàm sốimg2 đạt cực trị tại img3 thỏa mãn img4. Biết img5. Tính img6.         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C  +) Ta có img1, img2 img3 +) Theo giả thiết hàm số đạt cực trị tại img4 img5 phương trình img6 có img7 nghiệm phân biệt img8 img9 (*) +) Với điều kiện (*) thì phương trình img10 có img11 nghiệm img12, theo Vi-ét ta có:img13 +) Ta lại có img14img15 img16 (**) +) Kết hợp (*), (**) và điều kiện img17 dương ta được: img18 img19.  

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...