Gọi img1img2 là các điểm cực tiểu của đồ thị hàm số img3. Tính diện tích S của tam giác img4 (img5 là gốc tọa độ).

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1 Lại có img2 Do đó img3 là điểm cực đại và img4 là điểm cực tiểu. Với img5 Đường thẳng img6

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...