Gọi img1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số img2, trục hoành, đường thẳng img3, img4 ( như hình bên dưới ). Hỏi cách tính img5 nào dưới đây đúng ?  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.