Gọi img1 là đồ thị của hàm số img2. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai.  

A.

img1 có đúng img2 tiệm cận ngang.

B.

img1 có đúng img2 trục đối xứng.

C.

img1 có đúng img2 tâm đối xứng.

D.

img1 có đúng img2 tiệm cận đứng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Tập xác định img1. Ä img2 img3 là tiệm cận đứng của img4. Ä img5 img6 là tiệm cận ngang của img7. Khi đó đồ thị img8 nhận điểm img9 làm tâm đối xứng. Do đó B sai.
Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.