Gọi img1 là đồ thị hàm số img2 Phương trình tiếp tuyến của đồ thị img3 tại các giao điểm của img4với hai trục toạ độ là:

A.

img1        

B.

 img1        

C.

 img1        

D.

 img1

Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.