Gọi img1 là tập nghiệm của bất phương trình img2. Tập nào sau đây là phần bù của img3?

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Điều kiện xác định: img1. Ta có img2img3 img4img5img6img7img8img9  Vậy phần bù của img10 là img11.

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...