H, Q, T và L đều 19 tuổi đã bị công an xã A bắt tại chỗ vì tội đánh bạc ăn tiền. Ông trưởng công an xã A đã kí quyết định xử phạt hành chính đối với H, T và L. Q là cháu của ông chủ tịch xã A nên không bị xử phạt, chỉ bị công an xã A nhắc nhở rồi cho về. Trong các trường hợp trên H, Q, T và L?

A.

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.        

B.

Không bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.

C.

Bình đẳng về thực hiện nghĩa vụ trước pháp luật.

D.

Bình đẳng về quyền của công dân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:   Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mính và bị xử lí theo quy định của pháp luật Như vậy, H, T và L không được bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.

 Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.