Hai câu thơ: “Thu ăn măng trúc, đông ăn giá – Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao” ( Nhàn-Nguyễn Bỉnh Khiêm) cho thấy cuộc sống của Nguyễn Bỉnh Khiêm như thế nào?

A.

Quê mùa, đơn sơ nhưng hòa hợp với thiên nhiên.

B.

Nghèo túng nhưng thanh cao.

C.

Nghèo túng nhưng hòa hợp với thiên nhiên.

D.

Đạm bạc, thanh cao, hòa hợp với thiên nhiên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...