Hai chất điểm M1 và M2 cùng dao động điều hòa trên một trục x quanh điểm O với cùng tần số f. Biên độ của M1 là A, của M2 là 2A. Dao động của M1 chậm pha hơn một góc img1so với dao động của M2, lúc đó  

A.

Khoảng cách M1M2 biến đổi tuần hoàn với tần số f, biên độ img1  

B.

Khoảng cách M1M2 biến đổi điều hòa với tần số 2f, biên độ img1  

C.

Độ dài đại số img1 biến đổi điều hòa với tần số 2f, biên độ img2 và vuông pha với dao động của M2.  

D.

Độ dài đại số img1 biến đổi điều hòa với tần số f, biên độ img2 và vuông pha với dao động của M1.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đặt j1 = 0 => j2 = ∏/3 Cách 1 : Dx = x2 – x1 = 2Acos( ωt + j2) – Acos( ωt + j1 ) = Aimg1cos ( ωt + ∏/2 ) => chọn D Cách 2 Vẽ giản đồ vec tơ.

Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.